header-photo

הצהרת מדיניות האיכות

'ירון הנדסה' מספקת שירותים בתחום ההנדסה למפעלים, חברות וארגונים. החברה עוסקת בתכנון וייעוץ הנדסי ומתמחה בעיקר בתחום האויר הדחוס וחסכון באנרגיה.  קשרי עבודתה עם לקוחותיה מבוססים על אמינות, מחיר הוגן ושביעות רצון הלקוח.
החברה רואה עצמה כאחת מאבני הבניין להתפתחות ושגשוג לקוחותיה, אי לכך מחויבת החברה על שמירת העקרונות הבאים:

-     מתן שרות יעיל טוב ומהיר לשביעות רצון הלקוח.
-     עמידה בלוחות זמנים וההתחייבויות ללקוחות.
-     יעוץ ותמיכה מקצועיים מתוך ראיית טובת הלקוח בלבד.
-     מחויבות לשיפור איכות מתמיד בכל תהליכי העבודה בחברה.
-     שמירה על סודיות.
-     שאיפה למצוינות בכל תחומי העיסוק של החברה.

המטרה העיקרית של החברה הינה לוודא שהשירותים המסופקים על-ידה, מגיעים לרמת האיכות הנדרשת ע"י לקוחותיה ולשביעות רצונם.
להשגת יעד זה, זוהו תהליכי עבודה המשפיעים על רמת  השירות המסופק ופותחה מתודולוגיה ייחודית.  העבודה מתקדמת באופן סיסטמתי בהתאם למתודולוגיה זו.
הנהלת  החברה  אחראית  ומחויבת  לוודא ששיטה זו  מיושמת ביעילות ונבחנת במסגרת שיפור תהליכים מתמיד.

?>?>