header-photo

כללי אצבע

מערכות אויר דחוס – כללי אצבע

1. רב מדחסי האויר הבורגיים מספקים 4-5 [cfm] לכל 1 כ"ס בלחץ 7 בר.

2. דחיסת אויר ללחץ 8 בר צורכת כ- 7% יותר אנרגיה מדחיסה ללחץ של 7 בר.

3. ספיקת דליפות האויר בלחץ 8 בר גבוהה בכ- 18% מאשר בלחץ 7 בר .

4. יעילות מדחס משתפרת בכ-1% לכל  ירידה של 5 מע"צ בטמפרטורת הסביבה.

5. מדחס בורגי מאבד כ-85% מהאנרגיה החשמלית שצרך לחום לסביבה.

6. ניתן להשתמש ברב האנרגיה הנ"ל בהשקעה בעלת זמן החזר קצר.

7. בכדי לקבל 1 קוו"ט אויר דחוס (ב- 7 בר) יש להשקיע כ- 8 קוו"ט חשמל.

8. עלות של 1 [cfm] לשנה מלאה ב- 3 משמרות הינה כ- 250 דולר.

9. נפח מיכל האויר המומלץ הנו לפחות 5 – 7 ליטר לכל 1 [cfm] .

10. מפל הלחץ במערכת האויר כולה לא צריך לעלות על 1 בר.

11. מיכל אויר גדול במדחסים בעלי פיקוד דחיסה מלאה/סרק חוסך אנרגיה.

?>?>