header-photo

פעילויות

מגוון שירותים – אויר דחוס

· פתרון הנדסי כולל למערך האויר הדחוס הקיים במפעלכם או תכנון מערך חדש.

התכנון מבוצע תוך כדי אופטימיזציה של ההשקעה, עלויות האנרגיה והתחזוקה ומינימום הפרעה לייצור במפעל קיים. אנו נלווה אתכם החל משלב התכנון ועד לקבלת מערך עובד יעיל ואמין.

· סקרי אויר דחוס וסקרי צרכנים לצורך אופטימיזציה וחסכון באנרגיה למערכות קיימות.

· איתור נזילות במערכות אויר דחוס.

· מדידות אויר דחוס – ספיקות, לחצים, נקודת טל, צריכות אנרגיה, יעילות מדחסים ועוד.

· תכנון מערכות להשבת אנרגיה.

תכנון אופטימלי של מערך אויר דחוס מאפשר ייצור חלק ללא תקלות ויכול לחסוך עשרות אחוזים בעלויות התפעול והאנרגיה.

?>?>